پورتال دانشگاه علوم پزشكي لرستان Thu, 01 Jan 1970 03:30:00 +0330 http://hrc.lums.ac.ir/ sis-eg Powered Site ar پورتال دانشگاه علوم پزشكي لرستان http://hrc.lums.ac.ir/images/logo.gif http://hrc.lums.ac.ir/ publicrelation@lums.ac.ir دعوت به همكاري اساتيد و همكاران با مركز تحقيقات هپاتيتhttp://hrc.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=53503&ctp_id=11&id=12597&sisOp=view2018-01-17 04:26:15اخبار مركز هپاتيتhttp://hrc.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=34730&ctp_id=11&id=8791&sisOp=view2017-03-08 11:00:00سومين جلسه شوراي پژوهشي مركز تحقيقات هپاتيتhttp://hrc.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=35795&ctp_id=11&id=9076&sisOp=view2016-05-25 12:27:00افتتاح مركز تحقيقات هپاتيت دانشگاه علوم پزشكي لرستانhttp://hrc.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=15777&ctp_id=11&id=5396&sisOp=view2013-10-14 13:27:04